Iwerschwemmung zu Lampech

Den 24. Juli goufen dei Ehlenger Pompjeeen weinst der Iwerschwemmung vun engem Keller op Lampech an d'Rue de Pissange geruf. Sie hun op der Plaatz festgestallt, dass duerch d'Verstoppen vun deem äusseren Offlossrouer d'Waassermassen net oflaafen konnten, wouduerch den Kellerberaich iwerschwemmt gouf.

Insgesamt wuaren sie mat 11 Mann/Fra, dem GW-S, TLF 2000, MTW an KDOF während 1 Stonn op der Plaatz aktiv.