Zu Hamm wuessen Beem aus dem Trottoir

Zu Hamm wuessen Beem aus dem Trottoir.

Dat seet mir folgendes:

1. et kann en d'Natur net futti machen. Si passt sech un an fënd ëmmer en Wee sech duerchzesetzen.

2. denen Responsablen vun onsem Patrimoine as et egal wann Strossen an Trottoiren futti gin. Da gin eben neier gebaut. Den Steierzueler bezillt jo.