Conveniat vu fréiere Schoulkomeroden

Mompech. Den 13. Juli 2019 hu sech dei fréier Komeroden aus der Schoul vu Mompech fir hiere Konveniat getraff.

No enger Visite vum Tudorsmusée zu Rouspert an dem Eierewäin offréiert vun der Gemeng Rouspert-Mompech, hun dei fréier Schoulkomeroden sech fir een frëndschaftlecht Mettegiessen zu Buer um Camping zesummefonnd.