E Bild fir den bopa


léiwen bopa, mir denken un dech a vermëssen dech. ech hoffen ech kann dech geschwënn besiche kommen. ech hunn dech lieb. Um bild sinn ech mat dem bopa. mir spillen.leonard, 5 joer