E Fësch fir dech

Bopa, deen Fësch huet Glitzerschuppen! Dat ass e Reeboufësch. Ech schenken dir d'Glitzerschuppen. Déi maachen dech megastaark! Dann bass du en Superheld. Ech lieben dech Bopa. Leonard (5 Joer)

Weitere Neuigkeiten von Astrid Schosseler >