déi Konservativ - d'Fräiheetspartei /Kandidaten/Manifest/PK