Kleinbrand vun Hecken- an Baumschnitt tescht Pisseng an Lampech

Den 21. Abrell um 17:29 goufen d'Pompjeeen vum 112 doriwer informeiert dass et tescht Reckeng an Lampech, oder awer tescht Pisseng an Lampech, aus dem Besch eraus geing dämpen. Doropshin sin sie virteischt tescht Pisseng an Lampech kucken gefuer, an hun do och direkt d'Asaatzplaatz fonnt. Op engem Feldwee huet en Bauer Hecken- an Baumschnitt verbrannt. Sie hun direkt mam ofläschen ungefaang, bis se iwert d'Police Grand-Ducale, dei mat enger Patrull präsent wuar, informeiert goufen, et keint brennen geloos gin! D'Pompjeeen hun also hiert Material zesummengepaackt an sin rem angereckt. Sie wuaren ingesamt mat 8 Mann/Fra, dem TLF 2000, dem GW-S an dem KDOW während ronn enger Stonn op der Plaatz.
Auteur: Heyard Steve