Vill Praktisches um Rammericher Chrëschtmaart

Déi Wëll Timer aus de Westen haaten op hire Chrëschtmaart an de Rammericher Kulturzenter agelueden wou et Vill Praktisches fir di kommend Chrëschtdeeg ze kaafe gouf. (Fotoen: Charel Reiser)