Place Raoul Clausse mam historische Pad feierlich ageweiht

Am Kader vun enger feierlicher Aweihung gouf di schéin amenagiert Plaatz mam historische Pad -fréier an haut - bei der Kierch zu Sëll a Präsenz vu villen Éieregäscht, en Dënsden, den 11. Oktober, offiziell senger Bestëmmung iwergin. De Saxophone Quartet " Red Sax " huet dess Feier musikalisch encadréiert. (Fotoen: Charel Reiser)