Trauliicht

Och dëst Joer huet d’Trauliichtfeier um Haff a Schmatten zu Schëtter als „package to go“ mat Rommel, Geschicht, Schnékerei an Basteluleedungen fir doheem missen stattfannen. Mee de "Frëndeskrees Kamerun" ass frou fir dës Traditioun konnten oprichtzehalen, an doduerch Suen ze sammelen fir d'Projet'en am Kamerun weiderzeféieren .