luxroots.com - Ihr Partner für Ahnenforschung in Simmern


de Ferd KOEUNE huet d'Detailer vun 342 Hochzeitsakten 1732-1797 vun der Paar Simmer (Septfontaines) am www.luxroots.com opgeholl.