Buergbrennen zu Zéisseng

De Sonndeg 18te Februar 2018 haten Chorale an d’Pompjeeën vun Zéisseng op hiert Buergbrennen invitéiert.


Nieft dem leschten Haus an der Zéissengerstrooss gouf d’Buerg ëm 19.00 Auer ugestach.


Während dem Ofbrennen vun der Buerg gouf et Grillwurscht a Gedrénks.