Concert PMD & Friends

Concert vun der Dikricher Stadtmusik an hiere Junioren zesumme mat der Fanfare vu Feelen

gratis Entrée

www.pmd.lu