Eisbieren op der Dikkrecher Cavalcade

De Moment ass de Club des Jeunes Reisduerf als Eisbieren op den Dikkircher Stroossen ennerwee!