40 Joer Dummeldenger Kanner- a Jugendchouer

Société Chorale Grand-Ducale Dummeldeng an den Dummeldenger Kanner- a Jugendchouer invitéieren op hir Kannermatinée den 03. Juli 2011 ëm 15:30 am Sall Pir Pelkes zu Dummeldeng an der Primärschoul. Op dësem Concert, den am Kader vun de 150 Joerfeiere vun der Société Chorale Grand-Ducale Dommeldange stattfënnt, trieden op d'Chorale Princesse Marie-Astrid vu Monnerech ënnert der Leedung vum Nadine Kleman, Dikricher Solschlësselcher ënnert der Leedung vum Marc Doster an die 2 Gruppen vum Dummeldenger Kanner- a Jugendchouer ënnert der Leedung vum Nicole Winandy.