Medaillen fir Nationalfeierdag

Medaillen fir Nationalfeierdag

Bei Geleeënheet vun de Feierlechkeeten fir Nationalfeierdag, huet de Georges FOHL, Buergermeeschter vun der Gemeng Garnech, laangjäreg Pompjeeën a Musikanten geéiert.

Bei de Koler Pompjeeën kruten eng Medaille :
15 Joer - Medaille en Bronze : KLOMP Georges
20 Joer - Medaille en Argent : DONDLINGER Lou, JEMMING Steve
30 Joer - Medaille en Or avec Couronne : ZAHLEN Guy
50 Joer - Croix de Mérite en Or avec Couronne : DONDLINGER Robert, JEMMING Marcel

An der Garnecher Musek kruten eng Medaille :
5 Joer - Insigne UGDA : CLEENEWERK Luc, KOEUNE Fränk, LECHES Mia, LUX Jeff, PIRROTTE Jeff, ROME Jeanny, URBANZICK Sacha
10 Joer - Médaille de Mérite en Bronze : GODELET Daniel, JEMMING Pol, KLOMP Julie, MASSARD Sandrine, MILLEN Max, TURPEL Charel
40 Joer - Médaille de Mérite en Vermeil avec Palmette : GAASCH Alain, MASSARD Serge, SCHNEIDER John
50 Joer - Médaille en Argent Grand-Duc Adolphe : AREND Aloyse, LEPAGE Pierre, SCHALBAR Josy

Zousätzlech kruten 2 Musikanten nach eng Regierungsmedaille iwwerreecht :
HANSEN-REDING Nadine : Couronne de Chêne, Médaille en Bronze
SCHALBAR Josy : Couronne de Chêne, Médaille en Vermeil

Hinnen all eis Felicitatiounen fir hiren Asaz an de Pompjeeën a Musek.