Concert Sounds of Movies

HarmonieGaasperech Concert « Sounds of Movies » war ennërt den Covidt19 Konditiounen gutt gelongen.

Well dëst Joër de grousse Galaconcert fir den 60. Anniversaire net konnt presentéiert ginn an mir awer de Gaasperecher Leit wollte weisen, dass mir nach aktiv sinn, war de Concert an der Sportshall nemmen an engem Deel ofgehale ginn ennërt der Direktioun vum Lionel Valeri. Mir soën der Gemeng Lëtzebuerg villmols Merci fir d’Erlabnis desë Concert konten ze presentéiren. Fotos an txt md

More news by Harmonie Municipale Luxembourg-Gasperich >