Hype Pétange Up!

Et war e gelongenen Ufank vun der Summervakanz, deen d'Gemeng Péiteng an Zesummaarbecht mat der Jugendkommissioun an dem Jugendhaus am Skate-Park organiséiert haten: den Hype Pétange Up! Hip Hop a gutt Stëmmung bei deene jonke Leit hunn dozou bäigedroen, datt si e puer flott Momenter matenee verbruecht hunn. À refaire!

(Fotoen: Chris Schmitt)