Konscht an Hobbymaart am Syrkus zu Ruedt/Syr

Et war fir déi 6.Kéier wou Hobbykënschtler Lëtzebuerg asbl – mat der Ënnerstëtzung vun der Gemeng Betzder – e groussen Hobbymaart an der Gemeng Betzder organiséiert hunn.

Eng 60 Memberen hunn hir Wierker den 28.a 29. Oktober 2017 do ausgestallt, esouwuel bannen am Centre Culturel Syrkus wéi och baussen.

D´Amicale ISJB aus Betzder hunn Allerhellegenarrangementer an Artikelen aus hiren Atelieren verkaaft. D´Veteranen vum FC Syra Menster ware fir de Grill zoustänneg an d´Jugendhaus vu Betzder huet fir Kanneranimatioun gesuergt

De Maart war gudd besicht an esou steet enger 7.Editioun näicht méi am Wee.