CSV Kandidaten Sandweiler 2011 On Tour!

* Zesummen fir eng propper Gemeng bei der grousser Botz aktiv
* Fréijoer's Fest am Porzentrum, En Deel vum Erléis ass fir (Eng oppen Hand fir Malawi)(Foyer de la Vallée Bierelergronn)