DP Schëtter huet hir Kandidatelëscht offiziell agereecht - 07.09.2011

Den Nicolas WELSCH iwwerreecht dem Jean-Paul SCHAUL, Präsident vum Wahlbüro, a Präsenz vum Alain DOHN, Gemengesekretär, d'Lëscht vun de KandidatInnen vun der DP Schëtter. Och derbäi sin d'KandidatInnen Jean-Pierre Kauffmann, Jean-Pascal Lange, Pierre Liébaert, Jim Ronk a Liliane Ries-Leyder. .