Traditionell Liichterprëssioun mat Festmass op Mariä Himmelfahrt

Traditionell Liichterprëssioun op Mariä Himmelfahrt vun der Kierch bei Lourdes Grotte mat Festmass a Seene vum Wësch. De Gottesdëngst gouf zelebréiert vum Abbé Vincent Billot a gesanglich verschéinert vun der Union Chorale Vichten. (CR ) (Fotoen: Charel Reiser)