Ouschterfeier an der Geenzebléi mat der Amicale.

Ouschterfeier an der Geenzebléi mam Orchester Serge de Luca. Den Ouschterhues hat fir jiddereen en Kaddo.Pensionären hunn poer flott Stonnen verbrocht mat der Amicale an waren ganz dankbar.