Mass zur Éier vun der Schmäerzensmamm.

Bauschelt-Baschelt: Rousekranz-Prëssioun vu Bauschelt op Baschelt mat uschléissender Mass zur Éier v.d. Schmäerzensmamm.