Gaart an Heem Uespelt Asbl um Schoulfest zu Fréiseng

A l'occasion de la fête de l'école à Frisange, le Gaart & Heem Uespelt asbl s'est fait un plaisir de rapprocher la nature aux enfants.

Ainsi ils ont pu apprendre à connaître l'organisation et le travail d'une colonie d'abeilles, goûter le peigne miel et ensuite produire des boules à graines de fleurs.

Il est important de savoir que sans abeilles, il n'y a pas de vie. Et donc il faut les entretenir et nourrir avec des fleurs qu'elles aiment.

Bei Gelegenheit des Schulfestes in Frisingen, war der 'Gaart an Heem Uespelt asbl' stolz den Kindern die Natur etwas näher zu bringen.

So konnten sie lernen wie ein Bienenvolk funktioniert und arbeitet, den Wabenhonig schmecken und Samenbomben herstellen.

Den es gilt zu wissen, dass es ohne Bienen kein Leben gibt. Daher muss man sie respektieren und auch füttern, und zwar mit Blumen in der Natur, welche sie

gerne mögen.

Am Kader vum Schoulfest zu Fréiseng war de Gaart & Heem Uespelt houfreg, de Kanner d'Natur ee Stëck méi no ze bréngen.

Si hun hinnen erkläert wéi ee Beievollek lieft a schafft an, zesumme mat de Kanner, Soombomme gebastelt, fir esou méi einheimesch Blummen

an der Natur wuessen ze loossen. Mir wëssen jo alleguer dass et ouni d'Beien kee Liewe gëtt, dofir brauche mer Blummen, deenen hire Nektar a Pollen se gäeren hunn,

fir se ze ënnerstëtzen.