Nationalfeierdag vun der Gemeng Betzder

D'Feierlechkeete vun Nationalfeierdag 2018 vun der Gemeng Betzder hunn dëst Joer um Virowend stattfonnt. Den Haff vum Institut St. War e ganz flotte Kader fir dës Zeremonie.

No senger Usprooch huet de Buergermeeschter Jean-François Wirtz folgend Membere vum Pompjeescorps vu Menster geeéiert:

- Alain Buchler, Serge Frieden, Max Decker (net op der Foto), Daniel Juchems, Charel Marso, Bob Wiscourt (net op der Foto), Pol Winandy fir 15 Joer am Dëngscht (Médaille en bronze)

an de Gianni Sgorlon fir 25 Joer am Dëngscht (Médaille en or).