BIWER, 80ten Gebuertsdag vum Här Freichel Pierre

D'AMIPERAS Biwer hat déi grouss Freed hirem laangjähregen Member, dem Här Freichel Pierre ,zu séngem 80ten Gebuertsdag ze gratuléieren. Eng Delegatioun vum Comité huet him alles Gudds gewënscht an him e Bouquet Blummen an e Cadeau iwwerreecht. Bei engem gudde Patt hun sie e puer gemittlech Stonnen zesumme verbruecht.