Bichermaart 2024 zu Zéisseng

27
Jan
2024
27 Jan 28 Jan

Samschdes, de 27. Januar 2024 vu 14.00 - 19.00 Auer a Sonndes, den 28. Januar 2024 vun 9.30 - 17.00 Auer am Centre Culturel zu Zéisseng organiséieren déi Zéissénger Veräiner hiren traditionnelle Bichermaart. Hei fannt Dir Second-Hand-Bicher op Lëtzebuergesch, Däitsch, Franzéisch oder Englesch, triéiert den Themen an de Sproochen no.

Les associations de Cessange organiseront le samedi, 27 janvier 2024 de 14h00 - 19h00 et le dimanche, 28 janvier 2024 de 9h30 - 17h00 un marché aux livres d'occasion au Centre culturel de Luxembourg-Cessange. Les livres sont triés selon les thèmes et les langues.

Mam Erléis vun eisem Bichermaart wëlle mir Kanner a Jonken uechter d’Welt erméiglechen, an d’Schoul ze goen, ze studéieren an e Beruff ze léieren.

Grâce aux recettes de notre marché aux livres d’occasion, nous voulons favoriser l’accès à l’éducation pour enfants et jeunes partout dans le monde.