Mam Fierschter an d'Natur

Am Kader vun de Naturaktivitéiten an eiser Regioun huet de Fierschter aus der Gemeng Schengen en Trëppeltuer am Elvenger Bësch mat Visite am Kuebendällchen organiséiert.

Hei sin d'Bierger sou munches iwwer de Bësch an d'Vegetatioun gewuer gin.