90te Gebuertsdag vun der Madame Suzette Jung-Thomé vu Gouschteng

Membere vum Schäffen- a Gemengerot vun der Gemeng Fluessweiler hunn der Madame Suzette Jung-Thomé vu Gouschteng fir hire 90te Gebuertsdag gratuléiert.