Bosco siicht en Doheem

Bosco, Schéiferhond-Schéiferhond-Mix vun 7 Joer ass e léiwen Kärel, deen eng Famill siicht, déi en bis u säi Liewen's-Änn hällt. Hien gëtt eens mat Mupp a Mënsch. Hien follegt gudd a géif sech free'ën wann endlech eng Persoun/Famill um 621743773 fir hien urifft.