Scheckiwerreechung

Bei enger sympathescher Feier hun de Marcel Hoffmann an de Charel Debra der asbl „Sozialhellef iewescht Syr“ e Scheck vun 635.-€ iwerreecht. Dëst Geld ass den Erléis vun der Krëppenausstellung zu Hueschtert an der Kierch, déi all Joers mat vill Léift, Kënnen an Zäit vun hinnen opgeriicht gët.