Schetzelfeier

Schon fir déi 53 Kéier gouf am Grengewald mat enger fierlecher Mass dem séilegen Schetzel geduecht. Vill Mënschen haten sech erem afonnt fir un dëser Schetzelfeier, organiséiert vun der Par Saint Esprit-iewescht Syr, deelzehuelen.