Chèques-Iwwerrechung vun de Fraen a Mammen Mäertert

D'Fraen a Mammen vu Mäertert haaten am August op hier Generalversammlung
agelueden. Bei der Gelegenheet sinn 3 Chèquen iwwerrecht ginn, waat den Erléis
ass vum Kaffiskränzchen am Mäerz d.J.

Jeweils 1000 Euro hun d'Vertrierder vun

Henri Gloden - Fondation El Salvador,
Kierchefabrik Mäertert
ASA Assistenzhonn

entgéint geholl.