Generalversammlung 29.07.2022 Fraen a Mammen vu Mäertert

Den Erléis vum Kaffiskränzchen 2022 vun 5.000 Euro geet un d'Roud

Kräiz fir "Urgence Ukraine" an 500 Euro un d'ACFL-Zentral.