Concert "PMD & Friends"

De Concert vun der Philharmonie Municipale Diekirch zesumme mat der Harmonie Grand-ducale Municipale de la Ville de Wiltz vum 14. November muss wéngst der Pandemie leider ofgesot ginn.

www.pmd.lu