De Kleeschen a säi Gesell ...

... wueren och dëst Joer rëm zu Dikrich fir eng Tiitchen un all di brav Kanner ze verdeelen