4. Conveniat vum FC RAPID aus dem Neiduerf

Endlech, an ouni Mask hu mir eis den 14. Mäi 2022 am Hotel Légère zu Minsbech erëmgesinn.

Beim Patt, flotter Ambiance an engem gudde Maufel, sinn vill Erënnerungen opgefrëscht ginn.

Hoffentlech bleiwen mir all gesond a monter fir en nächsten "Match" ze spillen,

dat wënschen de : Gibbes, Fred, Pier, Gilbert, Guy an de Wern.