AMIPERAS BIWER

D´Amiperas vun der Gemeng Biwer hat hiren Ausfluch verbonne mat enger Visite bei der AIR RESCUE. Net nëmmen vum techneschen Beräich, mee och vun der Kompetenz an der exzellenter Organisatioun war jiddereen impressionéiert.