D'Amicale Fréier Gemeenevertrieder Kanton Réimech op Visite bei der LAR.

Virun e pur Dég waren déi Fréier Gemeenevertrieder aus dem Kanton Réimech op eng interessant Visite bei der Luxembourg Air Rescue um Findel.Den Ofschloss vun engem gemittlechen Dag war zou Stadbriedemes an der Tourelle.Zefridden war jiddereen an der Hoffnung, sech esou bal wéi méiglech bei neiem Rendez-Vous zou esouvill eremzegesinn.