Concert de bienfaisance

d'Chorale Ste Cécile vun Hueschtert hat am Dezember hiren traditionelle Chrëschtconcert zu Hueschtert an der Kierch. Et war eng Quête fir den Tricentenaire Asbl.Beim Eirewäin, de vun der Gemeneg Nidderaanven offréiert gin ass, konnte mir

der Madame Laura Veneciane ,Directrice vun der Asbl. e Scheck vun 1700 € iwerreechen.