Séance académique

Als Ofschloss vun eisen 150 Joer Chorale Hueschtert hate mir de 15.Mäerz eng Séance académique a Schommesch zu Ueweraanwen.Eis Eiregäischt waren: Msgr. Léon Wagener, Msgr. Georges Hellinghausen, d’Paschtéier Nico Schartz a Félix Steichen, den Här Marc Boewer, President vum Piusverband, de Buergemeeschter Fred Ternes mam Schäffen-a Gemengerot, souwéi de Ramond Weydert, Eirebuergemeeschter, déi Häre Claude Frieseisen, Ed.Weber, Gilbert Sauber.Festriedner war den Här Claude Frieseisen.d’Chorale Hueschtert ënnert der Leedung vum Jean Schumacher, begleet vun hirem Pianist Stefan Dorneanu a Geiist Ruben Dorneanu hu fir dat musikalescht gesuergt,De Paul Klein huet duerch den Owend gefouert, Déi Hären Claude Frieseisen, Ed. Weber a Paul Klein, mat engem Organisatiounscomité waren zoustënneg fir eis d’Brochure, déi dir kënnt bestellen Email: chorale.hueschtert@pt.lu