Schetzelfeier am Gréngewald


d'Par St.Esprit iewescht-syr invitéiert iech häerzlech op d'Schetzelfeier am Gréngewald

e Sonndeg den13.08.2023 . Eng Mass gëttt gehalen um 15.30 Auer.
Départ vum Bus: 14.20 Départ beim Cipa; 14.25 Kierch Sennéng; 
14.30 Charly’s Gare Sennéngerbierg; 14.35  Kierch Hueschtert;
14.50 Duerfplatz Iernster