Scheckiwerreechung un d'Assoc.Luxg. Alzheimer

Den 22. Dezember hat Chorale Ste Cécile vun Hueschtert hiren traditionelle Chrëschtconcert. Nom Concert war eng Receptioun vun der Gemeng Nidderaanwen. Bei dëser Geleenheet kont d'Chorale der Ass.Luxbg. Alzheimer e Scheck vu 1700.00 € iwerreechen.