Assemblée Générale CSV Jonglënster

D’CSV Jonglënster hat den 21. Februar hier Assemblée Générale am neie Veräinshaus zu Allënster, wou op een intensiivt a produktiivt Joer 2022 zréckgekuckt ginn ass. Mir hunn hei och nach eng kéier ons motivéiert Equipe kuerz virgestallt mat där mir an d’Gemengewalen 2023 ginn. Hei hu mir och ons laangjäreg Membere geéiert, an onse Buergermeeschter huet ee Réckbléck gi wat alles an deene leschte Joren ëmgesat ginn am Interessi vun onse Bierger. No der AG si mir nach ee gudde Maufel iesse gang, an hunn deen Owend gemittlech ausklénge gelooss.