Frëndeskrees Kamerun

Duerch d’Matarbecht vu ville Frënn konnte mir als „Frëndeskrees Kamerun“ an de leschte Méint vum Joer 2022 3 besonnesch Aktivitéiten organiséieren: Kürbisevent zu Sennéng, Trauliichtfeier zu Rued/Syr an Bedeelegung um Chrëschtmart zu Nidderaanwen. De gesamten Erléis vun 7.448.-€ ass integral fir eise Projet „Centre d’Accueil de l’Espoir » am Kamerun. www.frendeskreeskamerun.lu