Flotte Konveniat

D’Première A Industrielle 1964 vum Lampertsbierg huet sech erëmgesinn.

Dëst Joer huet de Raym Schmitz alleguer d‘Kollegen vun der Klass op d‘Wuermer Këppchen.agelueden a wéi gewinnt war och erem den „Haarde Kär“ zesummen.1963 hate si zu 28 ugefaangen, mee leider si schon 10 Kollegen verstuerwen.

No engem gudden Iessen sinn Erënnerungen an Anekdoten vun deemols ausgetosch ginn an et gouf décidéiert d‘nächst Joer am September 3 Deeg mat de Partner op Potsdam ze fueren an do déi 60 Joer nom Examen ze féieren. Den Jang Hartert a Raym Schmitz sinn do d’Organisatoren.

Pier Freichel via mywort