Kannerfasbal

Eisen tradiotionnellen Kannerfasbal hat denen iwer 30 Kanner e super Nomettig bescheert. Fir gudd Stëmmung hat den Musikant Willy gesuerigt mat der Ennerstëtzung vam Clown Fabienne. Sougar Mammen a Pappen han matgemat, a fir eng super Ambiance gesuerigt!