grouss Botz zu Aasselburren

Samstes, den 13. haten Verainer aus dem Duäreff sich getraff fir eis Natur van all deene Sachen proper se man, die esou am Loof vam Joer do landen, ma maist do verlueren han. Trotz e sëllichen Schnéischaueren a Wantertemperaturen ass vill gesammelt gien an dono han Lëkt sich beim Grill opgewiet.