Adventsbazar

Eisen traditionellen Adventsbazar wor dëst Joer na besser besicht wéi déi Joeren virdran. Ett hat sich rëmmgeschwatt, datt mer alles selwer bastelen an all Joers nei kreativ an flott Sachen ausstellen. An dem Sënn; mer gesinn eis den éischten Adventssonndig 2019!